สำนักงานกฎหมายณัฐดนัยทนายความก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบริการงานด้านกฎหมายคดีแพ่ง คดีอาญา ตั้งแต่ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน วางแผนดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หากท่านประสงค์จะดำเนินการต่อจะทำการนัดเซ็นสัญญา ว่าจ้างทนายความเพื่อเริ่มดำเนินการต่อไป

เพื่อให้ทุกท่านที่มีปัญหาต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ได้ความชัดเจน กระจ่าง โปรดดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร เรียบเรียงเนื้อเรื่องให้ได้รายละเอียดมากที่สุด และกรุณา อย่าปล่อยเป็นระยะเวลานานเกินไป เพราะบางกรณีคดีอาจจะหมดอายุความ

นอกจากนี้สำนักงานกฎหมายณัฐดนัยทนายความ ยังรับบริการสืบทรัพย์ บังคับคดี ติดตามหนี้สิน และบริการด้านจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานราชการ อีกด้วย

บริการของเรา
บริการคดีแพ่ง

บริการคดีอาญา

บริการด้านจดทะเบียน